x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Sešíváni Trhlin

Porušené zdivo se nejlépe stabilizuje pomocí prutů z nerezové oceli HeliBar, které jsou zavedeny do vhodných ložných spár nebo drážek viz. následující foto. Zatížení tahem je rozděleno podél zdiva k inimalizování dalšího vývoje praskání, které se může objevit při jednoduché injektážní metodě.

Výhody

Rychlé, jednoduché, efektivní a helikální pruty HeliBar a tmel HeliBond vytváří dokonalou vazbu uvnitř podkladu. Zdivo zůstává natolik flexibilní, aby vyhovovalo přirozeným pohybům budovy neporušující stavební stabilizace bez přídavného napětí

Technické Specifikace

•  Vhodné průměry – 6 a 8mm
•  Vhodné délky – uříznuté délky do 1,5m
•  Materiál – austenitická nerezová ocel
•  Odstup drážek – každých 2-6 vrstev cihel (150-450mm)
•  Hloubka drážky – plná zeď 60 mm, beton oblast krytí výztuže

Oprava Trhlin Blízko Rohů A Otvorů

Tam kde jsou trhliny méně než 500mm od vnějšího rohu nebo otvoru by měl být HeliBar ohnut nejméně 500mm za roh budovy

 Důležité Body

  • Tam kde jsou dvě nebo více trhlin blízko sebe, mohou být sešity použitím jedné souvislé délky prutu HeliBar, která musí být dostatečně dlouhá, aby přesahovala 500mm přes vnější trhliny, např. pokud jsou zde tři trhliny, 250mm od sebe, tak požadovaná celková délka prutu HeliBar by byla 1,5m.
  • Horizontální drážka, normálně maltové lože, může být vytvořeno frézou s odsáváním prachu.
  • Všechna malta musí být odstraněna spolu se všemi úlomky k zajištění dobré přilnavosti tmelu
  • Připravte drážku pomocí HeliPrimer WB nebo důkladně navlhčete drážku čistou vodou.
  • Drážky by měly být 10mm široké, aby vyhovovaly 6mm průměru prutů HeliBar.
  • Tmel HeliBond je doporučené pojivo. Pryskyřice PolyPlus je používána pro menší práce a tam kde je potřeba rychlého zatížení.
  • Slučitelné s vápennou maltou

Instalace Sešíváni Trhlin

Sešíváni Trhlin 1

1. Vyfrézujte drážky do horizontálního maltového lože,
minimálně 500mm na každou stranu trhliny do určené hloubky.

Sešíváni Trhlin 2

2. Vyčistěte drážku pomocí vzduchu
a aplikujte HeliPrimer WB nebo čistou vodou.

Sešíváni Trhlin 3

3. Použitím aplikační sady
aplikujte tmel HeliBond dozadu do drážky.

Sešíváni Trhlin 4

4. Použitím zednické lžíce zatlačte HeliBar do tmelu,
aby se docílilo dobrého spojení

Sešíváni Trhlin 5

5. Aplikujte další tmel HeliBond přes odkrytý prut HeliBar,
dokončení 10-15mm od lícní strany, a „začistěte“ do drážky použitím zednické lžíce.

Sešíváni Trhlin 6

6. Znovu zaspárujte maltové lůžko a uveďte do původního stavu.

Sešíváni Trhlin 7

7. Uveďte do původního stavu vertikální trhliny pomocí
epoxidového tmelu odolné proti povětrnostním vlivům, např. CrackBond TE.

Zadat poptávku

Zadat poptávku