x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Mikropiloty

Celková podpora

Tam, kde se objevuje sedání základů způsobující trhliny ve zdivu pomůže řešení pomocí mikropilot od HELIFIX. Představuje lepší a cenově přijatelnější alternativu k nákladným, hlučným a časově náročným tradičním metodám stabilizace, které vyžadují rozsáhlé stavební práce.

S více jak 80letou zkušeností v oboru stavebního inženýrství lze tvrdit, že tato nehlučná a ekonomicky přijatelná metoda ke zdolávání problémů souvisejících se sedáním (poklesem) způsobuje minimální narušení struktury budovy nebo i jejím obyvatelům, kteří během provádění stavebních prací běžně zůstávají ve svých obydlích. Není zapotřebí žádných rozsáhlých výkopů, práce jsou prováděny venku s nízkou úrovní hluku.

Mikropiloty HELIFIX zajistí, že pokleslé zdivo se plně podepře a zabrání se dalšímu sedání nemovitosti. V kombinaci s opravnými produkty do zdiva značky HELIFIX se stavba nad zemí rozumně opraví, vyztuží a zabezpečí. Při dokončení zůstávají všechny opravy zcela skryty.

Jak systém pracuje

Vlastní technici společnosti Helifix vyhodnocují každou situaci a navrhují opravy na základě poškození a zatížení každé nemovitosti a podmínek místního podloží. Zavedení mikropilot provádějí vyškolení pracovníci společnosti.

Systém mikropilot HELIFIX je jednoduchý, ale značně účinný. Po minimálním odkopání až k patě základů v předem stanovených rozestupech, se v základech vyřízne zářez, aby se umožnilo podchycení podpěry tvaru L. Šroubovitá pilota je poté zašroubována hluboko do stabilní základové půdy pomocí ručního nářadí lehké váhy, dokud se nedosáhne specifického točivého momentu. Toto určuje únosnost piloty.

Nastavitelné podpěry tvaru L jsou upevněny do pilot a umístěny pod základy. Poté jsou podpěry zvednuty, aby převzali požadované zatížení budovy. K dalšímu sedání budovy už nebude docházet díky podepření pilotami.

Opravy nadzemní části

Ať už před nebo po instalaci mikropilot k podepření budovy, v závislosti na situaci, jestliže hlavní stavba stabilizaci vyžaduje, se používá k vyztužení zdiva, ke spínání trhlin a rozložení zatížení tvorbou nosníků zdiva mezi pilotami dnes již dobře ověřený systém HeliBeam. Šroubovité pruty z nerezavějící oceli jsou instalovány do maltového lože v předem vyfrézovaných drážkách, aby zajistili zcela skrytou opravu, jež stabilizuje zdivo a uchová stávající zděnou konstrukci.

Výhody

 • Univerzální a technicky dobře ověřený systém
 • Nízká cena – jak za systém, tak za jeho aplikaci
 • Rychlé dodací lhůty
 • Ideální pro situace s omezeným přístupem
 • Není zapotřebí velkého vybavení
 • Rychlá a snadná instalace s ruční zaváděcí hlavou
 • Žádné likvidace stavebního odpadu
 • Minimální hluk – žádné vibrace
 • Vhodné pro soukromé domy a konstrukce lehké váhy
 • Prokazatelný vztah mezi točivým momentem a nosností

Systémové řešení

 • Projekt opravy navrhujeme vlastními techniky
 • Profesionální pojištění odpovědnosti
 • Instalace vlastními pracovníky
 • Standardně se vyžaduje stavební jáma jen 750mm x 750mm
 • Běžně možné odstranění piloty vyšroubováním s podloží
 • Pevná vysoce tažná ocelová hřídel
 • Typické mezní zatížení až do 220kN na pilotu
 • Ekonomický náklad za tunu zatížení
 • Aktivováno hydraulicky, takže nedochází k dalšímu sedání nemovitosti

 

Zadat poptávku

Zadat poptávku