x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Helibeam systém

Základem Helifix opravných strategií je jedinečný systém stavebního vyztužení a oprav HeliBeam. Poskytuje rychlé a cenově dostupné prostředky obnovení stavební integrity budov a konstrukcí tam, kde bylo narušeno zdivo a ztratilo své nosné schopnosti. V kombinaci s dalšími kleštinami a upevňujícími prvky Helifix poskytuje komplexní, spolehlivý a ekonomický systém oprav a stabilizace pro mnoho běžně se vyskytujících stavebních poruch.

Jak To Fonguje

Tam kde zdivo popraskalo nebo se narušilo vzhledem k pohybu půdy, poruchám vazeb, zvětrávání, zvýšení zatížení nebo napětí, zahrnuje HeliBeam systém instalaci horizontálního vyztužení ložných spár svázáním zdiva a vytvořením hlubokých zděných nosníků, které rozloží stavební zatížení. Další kleštiny a upevňovací prvky poskytnou vhodné boční a vertikální zajištění k dokončení systému, který se osvědčil ve všech
typech zděných konstrukcí.

Typické Situace

Ve většině situací je systém HeliBeam schopen zajistit budovu vytvořením zděných nosníků, které vyztuží stávající zdivo a rozloží zatížení od problémové plochy.
V kombinaci s kotvením, spojováním a sešívám trhlin obnoví systém HeliBeam stavební integritu. V některých případech minimalizuje použití systému HeliBeam, ve spojení s betonovými základovými deskami pod rohy budovy nebo na vybraných místech, potřebu drahé podezdívky.

Technicke Specifikace

Výztuž HeliBar: austenitická nerezová ocel. Dodávaná v průměrech 6,0 , 8,0 nebo
10,0mm a délce do 7m.

Správné určení problému U jakýchkoli viditelných stavebních poruch je důležité, aby se správně určila příčina problému, aby mohla být provedena vhodná oprava. Pomoc by
měla být hledána u kvalifikovaných profesionálů – stavebních inženýrů apod., kteří rozumějí pohybům a napětí budov a mohou navrhnout nejefektivnější opravu uzpůsobenou tak, aby vyhovovala specifickým potřebám projektu.

Výhody

 • Rychlá a jednoduchá instalace
 • Efektivní obnovení stavební stability za snížené náklady
 • Hluboké zděné nosníky podpírají a rozdělují stavební zatížení
 • Nevzniká další napětí
 • Přizpůsobí se normálním stavebním pohybům
 • Ekonomická alternativa podpěr/přestavby
 • Zjednodušuje výměnu překladů a oken
 • Nevyžaduje drahé bourání a přestavbu
 • Stejně efektivní na všech zděných konstrukcích

Druhy Pojiva

 • HeliBond cementovaná, injektáží, tixotropní, nesrmrštivá malta
 • PolyPlus polyesterová pryskyřice – pro rychlé tvrdnutí
 • CrackBond TE tixotropní epoxidová pryskyřice – pro konečné úpravy

 

Zadat poptávku

Zadat poptávku