x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

HeliBar

Hlavní složky systému Helibeam jsou pruty HeliBar, lišící se v délce v závislosti na aplikaci, které jsou aplikovány do  vyfrézovaných drážek, v předem určených úrovních ve zdivu, pomocí cementované, tixotropní malty HeliBond. Je to spolupůsobení mezi pruty HeliBar a tmelem HeliBond , co zajišťuje hlavní prvek systému Helibeam, což ho činí všestranným, spolehlivým a úspěšným systémem oprav zdiva. HeliBar  začíná jako kulatý drát z nerezové oceli typicky 0,2% míry průtažnosti z 500N/mm2, ale po studeném způsobu výroby, který vytváří šroubovitý hi-fin tvar, se více než zdvojnásobí přibližně na 1100N/mm2. Což znamená, že HeliBar se svým relativně malým průměrem poskytuje značné tahové vlastnosti ve zdivu, zvláště v kombinaci s tmelem HeliBond, který se vyplní mezi žebry a spojí se se zdivem. Proto tedy má Helibeam systém různé nápravné aplikace.

Aplikace

  • Sešívání trhlin vytváření a opravy překladů
  • Tvarování hlubokých zděných nosníků
  • Horizontální stavební zábrana
  • Vytváření nových otvorů ve stávajícím zdivu
  • Pro vyztužení nově postaveného zdiva

HeliBar Aplikace

Výhody

Helikální výztuž z austenitické nerezové oceli. Výborná osová síla, která nevytváří další napětí se přizpůsobí rozdílnému pohybu budov. Vytváří vysokou pevnost v tahu se zdivem a tmelem HeliBond. Ekonomické řešení v porovnání s alternativními metodami, minimální narušení budovy a ohleduplné k obyvatelům. Roznáší zatížení, aby se zabránilo druhotnému praskání a zmírňuje možnosti praskání ve smrštitelných materiálech.

Pojivo

HeliBond cementovaná malta. vytvrdne k 60N/mm2, funguje stejně dobře v situacích hlubokého kotvení a při aplikacích vyplňování spár.

Vytváření Dilatačních Spár

Použitím 400mm dlouhých prutů je instalace velmi podobná sešívání trhlin. Prut je instalován přes spáru, stejně jako u prasklin, ale je uchycen pouze na jednom konci. Druhý konec je ponechán, aby se mohl volně pohybovat vložením do pouzdra, které je přikotveno ke zdivu.

Zadat poptávku

Zadat poptávku