x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Sešiváni trhlin

Pruty HeliBar přesahující 500mm na každé straně trhliny jsou zavedeny do zdířek, normálně maltová lůžka, spolu s tmelem HeliBond nebo pryskyřicí PolyPlus.
Porušené zdivo se nejlépe stabilizuje pomocí prutů z nerezové oceli HeliBar, které jsou zavedeny do vhodných ložných spár nebo zdířek. Zatížení tahem je rozděleno podél zdiva k minimalizování dalšího vývoje praskání, které se může objevit při jednoduché vstřikovací metodě.

Výhody

 • Rychlé, jednoduché, efektivní a stálé
 • Pruty HeliBar a tmel HeliBond vytváří dokonalé pouto uvnitř podkladu
 • Zdivo zůstává natolik flexibilní, aby vyhovovalo přirozeným pohybům budovy
 • Neporušující stavební stabilizace bez přídavného napětí

Technické Specifikace

 • Vhodné průměry – 4,5, 6 a 8mm
 • Vhodné délky – uříznuté délky do 1,5m
 • Materiál – austenitická nerezová ocel
 • Odstup řádků – každých 2-6 vrstev cihel (150-450mm)
 • Hloubka zdířky – samostatná dutá zeď 25-35mm, plná zeď 35-45mm

Oprava trhlin blízko rohů a otvorů

 • Tam kde jsou trhliny méně než 500mm od vnějšího rohu (A) nebo otvoru (B) by nejméně 100mm mělo být ohnuto okolo rohu a spojeno se zpětnou zdí nebo ohnuto a připevněno k ostění, vyhýbajíce se DPC membráně.

Důležité Body

 • Tam kde jsou dvě nebo více trhlin blízko sebe, mohou být sešity použitím jedné souvislé délky prutu HeliBar, která musí být dostatečně dlouhá, aby přesahovala 500mm přes vnější trhliny, např. pokud jsou zde tři trhliny, 250mm od sebe, tak požadovaná celková délka prutu HeliBar by byla 1,5m.
 • Horizontální zdířka, normálně maltové lůžko, může být oříznuta použitím rydla s dvojitou diamantovou čepelí s podtlakovým připojením, ruční rozbrušovačkou nebo dlátem.
 • Všechna malta musí být odstraněna spolu se všemi úlomky k zajištění hladkého spoje.
 • Připravte zdířku pomocí HeliPrimer WB nebo důkladně navlhčete zdířku čistou vodou.
 • Zdířky by měly být 10mm široké, aby vyhovovaly 6mm průměru prutů HeliBar.
 • Tmel HeliBond je doporučené pojivo. Pryskyřice PolyPlus je používána pro menší práce a tam kde je zatížení rychle působící.
 • Slučitelné s vápennou maltou

Instalace

Sešiváni trhlin instalace 1

1. Vyhrabte nebo vyřežte zdířky do horizontálních maltových lůžek,
minimálně 500mm na každé straně trhliny do určené hloubky.

Sešiváni trhlin instalace 2

2. Vyčistěte zdířky pomocí dmýchadla
a aplikujte HeliPrimer WB nebo očistěte vodou.

Sešiváni trhlin instalace 3

3. Použitím aplikační sady
vstříkněte kapku tmelu HeliBond dozadu do zdířky.

Sešiváni trhlin instalace 4

4. Použitím zednické lžíce zatlačte HeliBar do tmelu,
aby se docílilo dobrého pokrytí.

Sešiváni trhlin instalace 5

5. Zaveďte další kapku tmele HeliBond přes odkrytý prut HeliBar,
dokončení 10-15mm od lícní strany, a „zažehlete“ do zdířky použitím zednické lžíce.

Sešiváni trhlin instalace 6

6. Znovu zaspárujte maltové lůžko a uveďte do původního stavu.

Zadat poptávku