PatchPin

Helifix PatchPin

Aplikace

K vytvoření silného mechanického spojení při opravách železobetonu

Vlastnosti a Výhody

Šroubovitá kleština z nerezové oceli vytváří silný spoj s opravnou maltou přídavné mechanické pojicí zabezpečení může být instalováno rovně, v úhlu anebo ohnuté nevyžaduje žádné chemikálie rychlé, jednoduché a efektivní.

Důležité Body

A. Umístění a poloha kotev mohou být různé dle konkrétního řešeného detailu
B. Kleštiny musí být umisťovány cca 50mm od okraje opravované plochy
C. Mezilehlé kotvy v roztečích 150 – 200mm. Extra kotvy mohou být použity dle uvážení vedení stavby nebo hlavního inženýra
D. Kotvy musí být aplikovány minimálně dvě na jednu opravu

PatchPin Instalace 11. Vyčistěte povrch sanovaného betonu. Všechny volné části odstraňte tak, aby povrch byl čistý a vhodně připravený pro aplikaci opravného sanačního materiálu v souladu s doporučeními od výrobce. Očistěte a ošetřete obnaženou vloženou ocel.

PatchPin Instalace 22. Proveďte vodící vrty pro kleštiny o průměru 6,5mm do hloubky 37mm použitím SDS vrtacího kladiva. Vložte PatchPins do aplikačního nástavce na vrtačku a příklepem zašroubujte kleštiny do vodícího vrtu.

 

PatchPin Instalace 33. Ujistěte se, zda kleština končí pod úrovní líce betonového prvku (konec kleštiny může být zahnutý, pokud je rovná kotva příliš dlouhá). Naneste opravnou maltu v souladu s pokyny výrobce