BowTie

Helifix BowTie

Aplikace

Používají se ke stabilizování vydutých zdí jejich zabezpečením k vnitřním podlahovým nosníkům, při instalaci do konců nosníků jsou doporučovány standardní kleštiny BowTie ,kleštiny BowTie HD jsou doporučovány při instalaci do souběžných nosníků. Pro velké zatížení tyč se závitem o průměru 12mm se samopřezným koncem Mechanicky pojí podlahové nosníky nebo střešních trámů. Zajišťuje tvrdost bez potřeby instalace výplňového zdiva nebo přídavného sepnutí

Vlastnosti

Nerezová ocel třídy 304 nebo 316 jedinečné, jedno kusé, závitové provedení rychlá, jednoduchá instalace, bezpečnost spojení lze jednoduše testovat přizpůsobí se normálnímu pohybu budovy vhodné pro použití na tvrdé dřevo

Výhody

Velmi efektivní a ekonomické řešení netrhavá vnější instalace minimální nepříjemnosti obyvatelům viditelně nenápadné – bez vnějších plátů nedochází k rozpadání dřeva.

Instalace BowTie HD

BowTie HD Aplikace 11. Označte pozici středu nosníku na vnější zdi a vyvrtejte vrt (průměr 16mm) skrz zeď.

 

BowTie HD Aplikace 22. Zaveďte BowTie HD do pomocného nástroje připevněného k SDS příklepové vrtačce a zaveďte ji skrz první a druhý nosník. Nasaďte objímku před kleštinu, vstříkněte pryskyřici PolyPlus, aby se zaplnila díra, ponechte zgelovatět a upravte.

 

Instalace BowTie

BowTie Aplikace 11. Označte pozici středu nosníku na vnější zdi a vyvrtejte vrt (průměr 12mm) skrz zeď.

 

BowTie Aplikace 2

2. Zaveďte BowTie HD do pomocného nástroje připevněného k SDS příklepové vrtačce a zaveďte ji do konce nosníku a do hloubky nejméně 75mm. Nasaďte objímku přes kleštinu, vstříkněte pryskyřici PolyPlus, aby se zaplnila díra, ponechte zgelovatět a upravte