Tvorba zděných nosniků

HeliBeam systém používá souběžné vyztužení pruty HeliBar do určených zdířek (normálně maltová lůžka) spolu s tmelem HeliBond, aby vytvořil hluboké zděné nosníky, což rozdělí zatížení budovy. A – ukazuje nosník odolávající horizontálnímu posunutí skloněné zdi. Kvůli vnitřnímu schodišťovému zrcadlu nemůžou být kleštiny BowTie použity, protože v tomto místě nejsou žádné stropní nosníky. B – ukazuje nosník odolávající vertikálnímu zatížení, aby se zabránilo poklesu/sedání budovy.