Stabilizace odkloněných stěn a štítů

Kleštiny BowTie jsou vloženy skrz šikmé vrty ve zdivu a strojně zavedeny přímo do konce stropnice před spojením s pryskyřicí PolyPlus ve zdivu.

Stabilzace Odklonenych