Podchycení základů

Klesající základy, popraskané a zborcené zdi nebo podlahy jsou problémy, kterým každoročně běžně čelí mnoho majitelů domů. Domy a další stavby ležící na nestabilní půdě si sedají, když jsou jejich základy vystaveny vysoké vlhkosti nebo nemají vhodnou drenáž. Posouvající se základy můžou mít za následek statické poškození vašeho domu a ztrátu vaší investice.

Helifix Dixie Micro-Pile Installation