Opravy obloukových překladů

Pruty HeliBar jsou souběžně spojeny do určených zdířek přímo nad stávajícím překladem. Šikmé kleštiny CemTie nebo DryFix jsou instalovány skrz překlad a do zdiva nad spodní pruty HeliBar.

Opravy obloukových překladů