Oprava rozdilatovaného zdiva

Kleštiny CemTie a tmel HeliBond jsou strojně zavedeny do vrtů skrz bližší křídlo a nejméně 75mm do vzdálenějšího křídla. Hustota kleštin bude záviset na stupni oddělení, materiálu a na stavu zdiva.

Oprava rozdilatovaného zdiva